Regionsbestyrelse 2019

Generalforsamlingen valgte en "gammel rotte".


d. 05-02-2019 - 21:40

Der var som ventet genvalg til Rikke Kvist og næst flest stemmer fik Jørn Jensen, der er kendt af rigtig mange avlere og andre gode hestefolk.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand Rie Høper 

Næstformand Steffen Kristensen

HB medlem Rikke Kvist 

Kasserer og suppleant til HB Pernille Jensen

Jørn Jensen

Suppleant til bestyrelsen: 

Anders J. Jakobsen

Linda M. Ibsen.

 

Maria Blønd blev genvalgt til Ung i DV repræsentant og Anja Jakobsen blev suppleant.