Referater fra bestyrelsesmøder findes til venstre under årstal eller fra tidligere år

§ 13. Regionsbestyrelsen konstituerer sig hvert år, snarest efter generalforsamlingen, med næstformand og kasserer. Næstformanden træder i enhver henseende i formandens sted ved dennes forfald. 

Stk. 2. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens nærmere bestemmelse eller efter begæring af to bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse skal ske med højst 3 ugers og mindst 1 uges varsel. Formanden er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde senest 7 dage efter at begæring herom er fremsat. Formanden leder bestyrelsens møder.

Stk. 3. Der udarbejdes referat over bestyrelsens beslutninger