GENERALFORSAMLING 2019

HUSK KÆRE MEDLEM:   Generalforsamling afholdes torsdag d. 24. januar 2019 i Herskabsstalden på Vilhelmsborg


d. 02-01-2019 - 19:30

Vi starter kl. 19.00 og dagsorden ifølge vedtægterne (side 20)

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 4 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning om regionens (områdets) virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år.
4. Regionens Hovedbestyrelsesmedlem orienterer om Hovedbestyrelsens arbejde i det forløbne år.
5. Behandling af regionens (områdets) årsregnskab for det forløbne år.
6. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter, jf. § 7.
7. Valg af repræsentant og suppleant til Ung i Dansk Varmblod
8. Valg af repræsentanter og suppleanter, jf. § 10.
9. Eventuelt..