Snart står der 2019 i kalenderen

Vi vil gerne sige tak til alle der har været med til at gøre 2018 til et år med gode arrangementer, hyggelige snakke, debatter og en masse fælles glæde med hestene i centrum.


d. 17-12-2018 - 19:07
Tak fordi I har støttet op om vores arrangementer i 2018.

Vi glæder os til 2019 og er allerede i gang med at planlægge gode kurser og arrangementer.


Glædelig jul og godt nytår til alle.

HUSK KÆRE MEDLEM:   Generalforsamling afholdes torsdag d. 24. januar 2019 i Herskabsstalden på Vilhelmsborg. Vi starter kl. 19.00 og dagsorden ifølge vedtægterne (side 20)

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 4 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning om regionens (områdets) virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år.
4. Regionens Hovedbestyrelsesmedlem orienterer om Hovedbestyrelsens arbejde i det forløbne år.
5. Behandling af regionens (områdets) årsregnskab for det forløbne år.
6. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter, jf. § 7.
7. Valg af repræsentant og suppleant til Ung i Dansk Varmblod
8. Valg af repræsentanter og suppleanter, jf. § 10.
9. Eventuelt..