Medlemsmøde

Iflg. vedtægterne - Forretningsorden for dansk Varmblods regioner, kap. 1 § 14 skal der min. afholdes et medlemsmøde årligt.

Forslag til vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være fremsendt til regionsformanden senest 1 uge før medlemsmødet, hvor forslaget vil blive fremlagt til drøftelse og derefter videresendt til forbundets sekretariat.

Dansk Varmblod - Regler og vedtægter KLIK HER

Region 5 afholder medlemsmøde d. 31/10 kl. 19 i Herskabsstalden på Vilhelmsborg

Kom og få medindflydelse på fremtidens avlsarbejde!

Dansk Varmblod skal have ny Avlsplan, da den nuværende udløber i 2020. Avl er en langsigtet affære. De heste, der avles i dag, er dem, som skal kunne klare sig i topsport om 10-15 år. Formålet med en Avlsplan er derfor at højne kvaliteten i løbet af den næste hestegeneration på en forudsigelig måde overfor både avlere, udstillere og dommere. Avlsledelsen har arbejdet intensivt med udarbejdelse af en ny Avlsplan 2020-2030, som nu er klar til præsentation ved medlemsmøderne. Så kom og hør om fremtidens avl, der bl.a. skal omfatte en yderligere specialisering i springning og dressur for at opnå endnu hurtigere avlsfremgang; større vægt på avl af holdbare, funktionelle og ridbare konkurrenceheste samt fokus på at begrænse indavl og undgå ekstrem-avl.

Vi får besøg af Claus Hansen fra avlsledelsen som vil hjælpe med besvarelse af de mange spørgsmål.

Derefter skal vi drøfte indkomne forslag, der ønskes fremsat på repræsentantskabs mødet i februar 2020.

Regionen er vært med kaffe og kage og vi håber på at få nogle spændende dialoger og ikke mindst hyggelige timer med jer.

Husk at forslag skal fremsendes til rie_hoeper@yahoo.dk senest en uge før medlemsmødet og man står selv for at motivere forslaget på medlemsmødet.

Herskabsstalden Vilhelmsborg
Herskabsstalden Vilhelmsborg
Vilhelmsborg
Vilhelmsborg