Medlemsmøde

Iflg. vedtægterne - Forretningsorden for dansk Varmblods regioner, kap. 1 § 14 skal der min. afholdes et medlemsmøde årligt.

Forslag til vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være fremsendt til regionsformanden senest 1 uge før medlemsmødet, hvor forslaget vil blive fremlagt til drøftelse og derefter videresendt til forbundets sekretariat.

Dansk Varmblod - Regler og vedtægter KLIK HER

Region 5 afholder medlemsmøde tirsdag d. 23 oktober 2018 kl. 19.00 i Herskabsstalden på Vilhelmsborg.

Kom og få indblik i hestens gener og få værdifuld viden med hjem til avlsarbejdet.
Vi er vant til at vurdere hestenes ydre egenskaber, så som eksteriør og funktion. Men den rivende udvikling indenfor det genetiske område kan nu også bidrage med ny viden om, hvilke gener hesten bærer. Vi kommer bl.a. ind på, hvordan generne nedarves og hvorfor helsøskende ikke er genetisk ens. Hvorfor er afstamningskontrol vigtigt og hvordan foretages gentesten? Hvorfor opstår der pludselig arvelige lidelser, så som WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome) og hvad har det med indavl at gøre? Hvilke egenskaber følger en simpel nedarvningsform, og hvilke egenskaber nedarves komplekst under påvirkning af miljøet? Hvad er genomisk selektion og hvad kan vi bruge det til?
Foredraget holdes af Avlskonsulent Karina Christiansen, og der bliver rig lejlighed til diskussion og spørgsmål undervejs.

Derefter vil der være mulighed for at drøfte indkomne forslag, der ønskes fremsat på repræsentantskabsmøde i februar 2019. Husk at forslag skal fremsendes til Rie senest en uge før.

Vi starter aftenen med fællesspisning, så tilmelding til Rie Høper på rie_hoeper@yahoo.dk eller tlf 22633313 senest 16.oktober

Alle medlemmer er velkomne, regionen er vært for mad, kaffe og kage. Vi glæder os til at se jer!
Herskabsstalden Vilhelmsborg
Herskabsstalden Vilhelmsborg
Vilhelmsborg
Vilhelmsborg