Generalforsamling

Afholdes i januar måned
i Herskabsstalden på Vilhelmsborg.

Hvert år i perioden 20. til 31. januar afholdes generalforsamling. Datoen fastsættes af regionsbestyrelsen, der indkalder til generalforsamlingen med mindst 2 ugers varsel i forbundets officielle medlemsblad eller ved direkte meddelelse til medlemmerne.

Alle i regionen bosatte medlemmer har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Dog har medlemmer af UNG i DV kun taleret.

Regionsbestyrelsen består af regionsformand og 4 medlemmer. Valgperioden er 2 år. I år med lige årstal vælges regionsformanden og regionens medlem af hovedbestyrelsen.
Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Derudover vælges der yderligere 1 repræsentant for hver fulde 25 medlemmer af regionen + 2 suppleanter. Valgperioden for repræsentanterne er ligeledes 2 år, mens suppleanterne kun er valgt for 1 år.

se Dansk Varmblods Regler og vedtægter HER

Blomster til alle, der havde fortjent blomster på den ene eller anden måde.
Blomster til alle, der havde fortjent blomster på den ene eller anden måde.
Årets hjælper 2012
Vera Holm
(foto:ksl)
Årets hjælper 2012
Vera Holm
(foto:ksl)
hyggelige lokaler og masser af kaffe!
(foto.ksl)
hyggelige lokaler og masser af kaffe!
(foto.ksl)
blomster 
(foto:ksl)
blomster
(foto:ksl)