Generalforsamling

Afholdes torsdag den 25. januar 2018
i Herskabsstalden på Vilhelmsborg.

Hvert år i perioden 20. til 31. januar afholdes generalforsamling. Datoen fastsættes af regionsbestyrelsen, der indkalder til generalforsamlingen med mindst 2 ugers varsel i forbundets officielle medlemsblad eller ved direkte meddelelse til medlemmerne.

Alle i regionen bosatte medlemmer har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Dog har medlemmer af UNG i DV kun taleret.

Regionsbestyrelsen består af regionsformand og 4 medlemmer. Valgperioden er 2 år. I år med lige årstal vælges regionsformanden og regionens medlem af hovedbestyrelsen.
Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Derudover vælges der yderligere 1 repræsentant for hver fulde 25 medlemmer af regionen + 2 suppleanter. Valgperioden for repræsentanterne er ligeledes 2 år, mens suppleanterne kun er valgt for 1 år.

se Dansk Varmblods Regler og vedtægter klik her

Årets hjælper 2012
Vera Holm
(foto:ksl)
Årets hjælper 2012
Vera Holm
(foto:ksl)
hyggelige lokaler og masser af kaffe!
(foto.ksl)
hyggelige lokaler og masser af kaffe!
(foto.ksl)
blomster 
(foto:ksl)
blomster
(foto:ksl)
Der blev sagt 1000 tak for indsatsen til Kaspar Opstrup, der ikke ønskede genvalg i 2014
Der blev sagt 1000 tak for indsatsen til Kaspar Opstrup, der ikke ønskede genvalg i 2014